fbpx
NASZA FILOZOFIA

Co warto wiedzieć o Szkole Witruwiańskiej

Filozofia SVS ma na uwadze ukształtowanie ucznia do odnoszenia sukcesów w nauce oraz w dalszym życiu.

Pobudzamy ciekawość świata dziecka, jego kreatywność oraz wrażliwość na doznania innych, inspirujemy do wzrastania i budowania postaw, które promuje realizowany program IBO. Wychowujemy w duchu poszanowania odmienności kulturowej drugiego człowieka przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości narodowej. Dostarczamy wielu nowoczesnych narzędzi do rozwoju umiejętności lingwistycznych, poznawczych i badawczych.

Zrozumieć indywidualne potrzeby edukacyjne ucznia, globalnej społeczności w której żyjemy, środowiska naturalnego, otaczającego nas Świata.

Szczecińska Szkoła Witruwiańska spełnia obietnicę zawartą w nazwie, a mianowicie gwarantuje uczniom idealne środowisko dla ich rozwoju.

Wobec wdrażanego programu IB kształtujemy w dzieciach szczególne cechy Profilu Ucznia : Wszechstronny, Komunikujący się, Otwarty, Badawczy, Refleksyjny, Podejmujący ryzyko, Kierujący się zasadami, Myslący, Opiekuńczy, Zbalansowany

parallax background

Nasze atuty

DOŚWIADCZENIE W PRACY Z DZIEĆMI – prowadzimy działalność oświatową od 2009 r. – niepubliczne przedszkole i żłobek;
NOWOCZESNE METODY NAUKI oparte o neurodydaktykę i psychologię interdyscyplinarną – bez zadań domowych, testów i ocen;
SPRAWDZONA KADRA – współpracujemy z osobami posiadającymi nie tylko odpowiednie kwalifikacje, ale także predyspozycje do pracy z dziećmi;
ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH ZDOLNOŚCI każdego ucznia i indywidualne podejście do dziecka, poprzez okazywanie mu wsparcia w tym, z czym może sobie radzić gorzej, a także pomoc w odkrywaniu jego osobistych talentów;
INTERDYSCYPLINARNE NAUCZANIE HOLISTYCZNE, czyli całościowe ujmowanie zagadnień, łączenie wszelkich źródeł informacji i rozwiązań oraz odkrywanie związków między wiedzą zdobytą w szkole a otaczającym światem, poprzez pracę w oparciu o projekty edukacyjne;
KSZTAŁCENIE UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKICH, czyli jasnego wyrażania poglądów i uczuć, ale także umiejętności słuchania innych, asertywność, zarządzanie swoim czasem;
NAUKA PRZEZ DOŚWIADCZENIA – samodzielne odkrywanie wiedzy, ukierunkowywane przez nauczyciela;
PROMOWANIE uniwersalności CZŁOWIECZEŃSTWA oraz poznawanie kultury, tradycji i historii własnego narodu oraz zrozumienie i szacunek dla innych kultur;
Stąd czerpiemy inspirację

Leonardo da Vinci


Włoski malarz i teoretyk sztuki, rzeźbiarz, architekt, uczony i myśliciel epoki renesansu. Wszechstronny i genialny artysta.

Jego zainteresowania naukowe wiązały się ze sztuką bądź z pracami technicznymi i były wyrazem pasji poznawczej. Leonardo da Vinci opracował projekty licznych wynalazków często związanych z prowadzonymi przez niego badaniami naukowymi, znacznie wyprzedzających jego epokę.

Dążenia artysty do wszechstronności, ideału równowagi między ciałem, duchem i umysłem sprawiło, że był geniuszem swojej epoki. Postać ta stała się dla nas wzorem do naśladowania. W swoich pedagogicznych działaniach staramy się kształcić uczniów otwartych na świat, tolerancyjnych, odważnych, zachowujących krytyczne myślenie. Uczniów, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Odkrywamy i rozwijamy talenty, bo talent tkwi w każdym z nas.

To jeszcze nie wszystko...

Obszary rozwoju dziecka


W naszej szkole...

...dbamy o rozwój fizyczny, umiejętności poznawczych i społecznych każdego uczestnika zajęć odnosząc się do holistycznych i transdyscyplinarnych zasad stosowanych w SVS. Naszym celem jest, aby uczestnicy zajęć nauczyli się zdrowego i aktywnego trybu życia w coraz bardziej zmieniającym się społeczeństwie, a także wykształcili umiejętności współpracy w grupie.


Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe, to zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania uczniów SVS. Obecnie w naszej szkole uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pływania, zajęciach tanecznych oraz uczęszczać na kółko języka włoskiego. Uczniowie, którzy przyjechali do Polski z innego kraju, mogą skorzystać z naszej oferty dodatkowych lekcji języka polskiego.


Zajęcia opiekuńcze

Zajęcia opiekuńcze, to zajęcia dla dzieci, które nie uczestniczą z różnych powodów w innych zajęciach oferowanych dla dzieci. Zajęcia te odbywają się także jako naturalne przerwy w ciągu całego dnia zajęć, mogą one przybierać różne formy, o wyborze których decydują samodzielnie nauczyciele realizujący program zajęć. Jesteśmy otwarci na sugestie – możemy wzbogacić zajęcia o kwestie uzgodnione z radą rodziców.


 

Poznaj program IBO


IBO, Międzynarodowa Organizacja Baccalaureate, to fundacja edukacyjna założona w 1968 roku w Genewie. Od ponad 45 lat proponuje sprawdzone i nowoczesne programy dydaktyczne kładące nacisk przede wszystkim na samodzielność w uczeniu się i poszukiwanie rozwiązań. Szkoły przystępujące do programu IB wykorzystują do nauki podstawy programowe obowiązujące w danym kraju, posiadają również autoryzację lokalnych władz oświatowych oraz dobrze funkcjonują w społeczności lokalnej.


Poznaj Program IBO
SKONTAKTUJ SIĘ

Slide Serdecznie witamy na stronie Leonardo SVS
kompleksowej edukacji dla dzieci od przedszkola do liceum!
Przedszkole Liceum Szkoła Poniżej wybierz interesującą Cię witrynę “Najszlachetniejsza przyjemność to radość zrozumienia” Leonardo da Vinci
error: Content is protected !!