fbpx

 

Czym jest edukacja domowa?

Szczecińska Szkoła Witruwiańska SVS umożliwia dzieciom naukę nie tylko w systemie stacjonarnym, ale i w systemie edukacji domowej. Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Oświatowe). Jest to szczególne rozwiązanie edukacyjne dla rodzin, w których rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mają możliwość i są gotowi, aby poprowadzić wspólną naukę z dziećmi w domu. 

Doskonale rozumiemy, że dzieci realizujące obowiązek szkolny poza szkołą, mogą uczyć się zgodnie ze swoimi możliwościami w sposób bardziej dostosowany do ich indywidualnych potrzeb oraz w czasie, który im najbardziej odpowiada. Dzięki temu mogą one realizować swoje zainteresowania i pasje oraz rozwijać się w sposób nieskrępowany wymogami systemowymi.

Jako szkoła wspieramy uczniów i ich rodziny w procesie edukacji domowej, tak aby mogli oni realizować własne „pomysły na życie” i żyć zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami:

 • Umożliwiamy udział dzieciom z edukacji domowej w zajęciach edukacyjnych, wycieczkach i innych spotkaniach szkolnych, w miarę możliwości i potrzeb;
 • Zapewniamy dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz innych zasobów naszej biblioteki;
 • Przygotowujemy dla każdego ucznia zakresy z podstawy programowej oraz wymagania na roczne egzaminy klasyfikacyjne;
 • Przeprowadzamy egzaminy roczne z poszczególnych przedmiotów, w dobrej atmosferze i dogodnych terminach;
 • Egzaminy roczne składają się części pisemnej (testu) oraz części ustnej, podczas której uczeń prezentuje wybrany przez siebie temat z danego przedmiotu;
 • Zapewniamy konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi oraz specjalistami i terapeutami (psycholog, pedagog, logopeda) po wcześniejszych uzgodnieniach;
 • Organizujemy warsztaty i kursy dla rodziców;
 • Pomagamy w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji, a do edukacji domowej w naszej szkole, można dołączyć w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu dziecka spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą:

 • podanie/wniosek do dyrektora szkoły;
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
 • inne dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do Szczecińskiej Szkoły Witruwiańskiej SVS: wypełniony kwestionariusz osobowy, zaświadczenie o zamieszkaniu dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Edukacja domowa
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Edukacja domowa
Formularz zgłoszeniowy / Application form

Wniosek ED - zerówka

Microsoft Word – 1 wzór wniosek ED zerówka
Wniosek ED - przedszkole

Wniosek ED - klasy 1-8

Edukacja domowa
Wniosek ED - klasy 1-8
SKONTAKTUJ SIĘ

Slide Serdecznie witamy na stronie Leonardo SVS
kompleksowej edukacji dla dzieci od przedszkola do liceum!
Przedszkole Liceum Szkoła Poniżej wybierz interesującą Cię witrynę “Najszlachetniejsza przyjemność to radość zrozumienia” Leonardo da Vinci
error: Content is protected !!