fbpx

 

Czym jest edukacja domowa?

Szczecińska Szkoła Witruwiańska SVS umożliwia dzieciom naukę nie tylko w systemie stacjonarnym, ale i w systemie edukacji domowej. Edukacja domowa to spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Oświatowe). Jest to szczególne rozwiązanie edukacyjne dla rodzin, w których rodzice lub opiekunowie prawni dzieci mają możliwość i są gotowi, aby poprowadzić wspólną naukę z dziećmi w domu. 

Doskonale rozumiemy, że dzieci realizujące obowiązek szkolny poza szkołą, mogą uczyć się zgodnie ze swoimi możliwościami w sposób bardziej dostosowany do ich indywidualnych potrzeb oraz w czasie, który im najbardziej odpowiada. Dzięki temu mogą one realizować swoje zainteresowania i pasje oraz rozwijać się w sposób nieskrępowany wymogami systemowymi.

Jako szkoła wspieramy uczniów i ich rodziny w procesie edukacji domowej, tak aby mogli oni realizować własne „pomysły na życie” i żyć zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami:

 • Umożliwiamy udział dzieciom z edukacji domowej w zajęciach edukacyjnych, wycieczkach i innych spotkaniach szkolnych, w miarę możliwości i potrzeb;
 • Zapewniamy dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych oraz innych zasobów naszej biblioteki;
 • Przygotowujemy dla każdego ucznia zakresy z podstawy programowej oraz wymagania na roczne egzaminy klasyfikacyjne;
 • Przeprowadzamy egzaminy roczne z poszczególnych przedmiotów, w dobrej atmosferze i dogodnych terminach;
 • Egzaminy roczne składają się części pisemnej (testu) oraz części ustnej, podczas której uczeń prezentuje wybrany przez siebie temat z danego przedmiotu;
 • Zapewniamy konsultacje z nauczycielami przedmiotowymi oraz specjalistami i terapeutami (psycholog, pedagog, logopeda) po wcześniejszych uzgodnieniach;
 • Organizujemy warsztaty i kursy dla rodziców;
 • Pomagamy w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji, a do edukacji domowej w naszej szkole, można dołączyć w dowolnym momencie trwania roku szkolnego.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu dziecka spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą:

 • podanie/wniosek do dyrektora szkoły;
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym;
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych;
 • inne dokumenty wymagane przy zapisaniu dziecka do Szczecińskiej Szkoły Witruwiańskiej SVS: wypełniony kwestionariusz osobowy, zaświadczenie o zamieszkaniu dziecka oraz odpis skrócony aktu urodzenia.

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Edukacja domowa
Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka

Formularz zgłoszeniowy / Application form

Edukacja domowa
Formularz zgłoszeniowy / Application form

Wniosek ED - zerówka

Microsoft Word – 1 wzór wniosek ED zerówka
Wniosek ED - przedszkole

Wniosek ED - klasy 1-8

Edukacja domowa
Wniosek ED - klasy 1-8
SKONTAKTUJ SIĘ
error: Content is protected !!